Az cnclapka.hu-n történő vásárlás Általános Szerződési Feltételei

1. Meghatározások

A Webáruház URL címe:
www.cnclapka.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: Thomas Soft Bt.
Székhely címe: 3384 Kisköre, Dobó út 67. Cégjegyzékszám: 10 06 025029
Adószám: 21404832-2-10
Bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 12033007 – 01230120 – 00100008 Kibocsájtó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Szerződés nyelve: Magyar

Ügyfélszolgálat adatai:
Telefon: +36 20 926 5656 E-mail: info@cnclapka.hu Hétfő-Péntek: 08:00-18:00

A cnclapka.hu oldalon történő vásárláskor az alábbi fizetési lehetőségek közül választhat:

  • Előreutalás díjbekérő ellenében
  • Bankkártyás fizetés, Paylike fizetési rendszeren keresztül
  • Utánvétes fizetés, maximum bruttó: 200.000 forintig lehetséges amelynek díja bruttó: 889 forint

Az oldalon történt vásárlások, DHL futárszolgálat segítségével kerülnek leszállításra, amelynek összege bruttó: 1905 forint, bruttó: 30.000.- feletti vásárlás esetében ingyenes a szállítás!

Az oldalon “Központ” raktár címen feltüntetett termékek, valódi raktárkészletnek minősül, átlagos szállítási idő Magyarország területén 3 munkanap

Környezet

Az cnclapka.hu webhely. A webcím „cnclapka”, amelyet az országkiterjesztés követ (.hu). Például a www.cnclapka.hu és az cnclapka.hu által tervezett bármilyen más alkalmazás.

Platform (Webfelület)

Az a környezet, ahol a harmadik felek termékeket kínálnak a felhasználók számára.

Felhasználó

A Környezet minden látogatója

Eladó

Egy harmadik fél, lehet természetes vagy jogi személy, aki a platformon keresztül termékeket kínál a Felhasználók számára

Vásárló: A Környezet Felhasználója, aki a Platformon keresztül vásárol meg egy árucikket.

Vásárló

A Környezet Felhasználója, aki a Platformon keresztül megvásárol egy Árucikket.

Értékesítési szerződés

A Platformon keresztül létrejött értékesítési szerződés az Eladó és a Vásárló között.

2. Alkalmazhatóság

2.1 Ezek az általános szerződési feltételek vonatkoznak a termékek Platformon keresztül történő rendelésére és vásárlására az Eladótól (a továbbiakban: Az cnclapka.hu-n keresztül történő vásárlás általános szerződési feltételei). Ezek a feltételek az cnclapka.hu webhelyen is megtekinthetők.

2.2 Azok a Vásárlók, akik rendelést adnak le az Eladó által kínált termékre a
Környezeten belül, elfogadják az cnclapka.hu keretein belüli Vásárlás Általános Szerződési Feltételek alkalmazhatóságát.

2.3. Az cnclapka.hu-n keresztül történő Vásárlás Általános Szerződési
Feltételeinek rendelkezésétől való eltéréseket írásban lehet megtenni. A szerződés minden más rendelkezése továbbra is teljes mértékben érvényes és hatályos.

2.4 Az cnclapka.hu-n keresztül történő Vásárlás jelent Általános Szerződési Feltételei érvényesek úgy az (általános) fogyasztókra, mint az üzleti fogyasztókra.

2.5 Az cnclapka.hu-n keresztül történő Vásárlás jelen Általános Szerződési Feltételeiben és az cnclapka.hu javára megkötött további megállapodásokban előírt
összes jog és követelés a közvetítők és más az cnclapka.hu által megbízott harmadik felek javára is érvényes, ideértve egyértelműen az Eladó(ka)t is.

2.6 Az cnclapka.hu jogosult megváltoztatni az cnclapka.hu-n történő Vásárlás jelen Általános Szerződési Feltételeit. A módosított feltételek a honlapon történő megjelenéstől érvényesek. Ha egy vevő ezt követően rendelést ad le, ezáltal elfogadja ezen feltételek alkalmazhatóságát.

3. Ügyfélkapcsolat

3.1 Az Ügyfélnek teljesítenie kell legalább a következő követelményeket:

– Az Ügyfél ügyfélszámlával rendelkezik a cnclapka.hu-n;

– az Ügyfél legalább 18 éves;

– Az Ügyféllel e-mailen keresztül kapcsolatba lehet lépni.

3.2 Az cnclapka.hu jogosult nem feldolgozni bizonyos megrendeléseket az Eladóktól, és elutasíthatja egyes feltételek bizonyos rendelésekhez való hozzácsatolását.

3.3 Az Ügyfél nem megengedheti meg másoknak, hogy használják számláját.

3.4 Az Ügyfél kijelenti, hogy az cnclapka.hu-n történő Vásárlás Általános Szerződési Feltételeinek és az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően jár el.

3.5 Az Ügyfél felelős a saját számláján szereplő adatok pontosságáért

4. A harmadik fél ajánlatai

4.1 Az cnclapka.hu az Eladó kereskedelmi ügynöke. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Értékesítési Szerződés az Ügyfél és az Eladó között kerül megkötésre, és hogy az cnclapka.hu nem, vagy nem lesz részese ennek a megállapodásnak.

4.2 Kérdések vagy panaszok esetén az Ügyfél által megvásárolt termékekkel kapcsolatban az Ügyfélnek közvetlenül az érintett Eladóval kell kapcsolatba lépnie. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezekben az esetekben nem fellebbezhet az cnclapka.hu-n, és hogy az cnclapka.hu semmiért nem vállal felelősséget, beleértve a vásárolt termék(ek) hibáit is.

5. Rendelés és szállítás

5.1 Az Ügyfél az cnclapka.hu-n rendelhet az Eladó által kínált termékek szokásos rendelési folyamatán keresztül.

5.2 Az Ügyfél számlát kap az Eladótól

5.3 A kiszállított termékek tulajdonjoga a Vevőre akkor száll át, amikor teljesíti fizetési kötelezettségét.

6. Visszatérítés és fizetés

6.1 A Vevő tartozik az Eladótól a Platformon keresztül vásárolt termék(ek) vételárával a az cnclapka.hu-nak. Az Ügyfél nem mentesül fizetési kötelezettsége alól az Eladónak nyújtandó közvetlen fizetés útján.

7. Eladó(k)tól való vásárlásra vonatkozó rendelkezések

7.1 Ha az Ügyfél a Platformon keresztül vásárol egy terméket az Eladótól, akkor az Ügyfél vállalja, hogy elolvasta és elfogadta az adott Eladó(k) Általános Szerződési Feltételeit, akitől a Platformon keresztül egy vagy több terméket vásárolt.

8. Tájékoztatás és az adatok felhasználása

8.1 Az Ügyfél figyelemmel fogja kísérni a beérkező e-maileket, hogy időben tudomásul vegye az cnclapka.hu vagy az Eladó által küldött információkat.

8.2 Az cnclapka.hu nem felelős semmilyen olyan információért, ami nem jelent meg időben, vagy nem tűnik egyértelműnek, vagy bármilyen nyilvánvaló hibáért, függetlenül attól, hogy az információ kitől származik vagy kinek volt elküldve.

8.3 Az Ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja, hogy nevét és címét, illetve e-mail címét és telefonszámát az Eladó megkapja, amennyiben ezek szükségesek az Értékesítési Szerződés teljesítéséhez, vagy ha az Ügyfél engedélyt adott erre. Az Eladó csak akkor jogosult az Ügyfél adatainak felhasználására, ha ez szükséges a Értékesítési Szerződés kezeléséhez és teljesítéséhez, vagy ha az Ügyfél engedélyt adott az adatok felhasználására.

8.4 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az értékelési rendszer része az értékesítési folyamatnak. Az Ügyfél e-mailben meghívást kap. Az Ügyfél kijelenti, hogy abban az esetben, ha úgy döntött, hogy részt vesz jóhiszeműen teszi ezt meg. Az Ügyfél garantálja, hogy minden általa megadott információ helyes és nem félrevezető. Az Ügyfél tartózkodni fog a sértő, fenyegető és/vagy rágalmazó információk szolgáltatásától és/vagy megemlítésétől.

8.5 Az cnclapka.hu-nak jogában áll megtagadni egy vélemény közzététele vagy eltávolítása a weboldalról, ha az értékelés ellentmond a törvényeknek vagy rendeleteknek, a közrendnek és/vagy az erkölcsnek.

9. Az Ügyfél és az Eladó közötti kommunikáció

9.1 Minden kommunikáció az Ügyfél és az Eladó között, ami az cnclapka.hu-n megy végbe, az cnclapka.hu által megtekinthető és felhasználható ahhoz, hogy:

• Az Ügyfelet és/vagy az Eladót támogassa kérdés és/vagy probléma esetén;
• Értékelje, hogy az Eladó megfelel-e a követelményeknek;
• A folyamat jobbá tételének elemzéséhez

9.2 Az Ügyfél az cnclapka.hu-nak engedélyt ad a kommunikáció tárolására, megtekintésére és felhasználására a jelenlévő cikk 1-es bekezdésének rendelkezéseivel összhangban.

10. Vegyes

10.1 . Az cnclapka.hu jogosult korlátozni, nem biztosítani vagy visszavonni bizonyos kiváltságokat, vagy blokkolni a számla használatát, illetve az Eladó(k) termékeinek megrendelését, visszautasítását vagy korlátozását az cnclapka.hu-n keresztül, az Ügyfél vásárlási előzményeinek függvényében; ezt a cnclapka.hu kizárólagos belátása szerint választja meg.

11. Lemondási záradék

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek valamelyik rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Egy érvénytelen rendelkezést olyan hatékony rendelkezéssel kell felváltani, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez.

Az cnclapka.hu mindig jogosult megszüntetni az Eladók ajánlataival kapcsolatos funkciókat az cnclapka.hu-n.

12. Felelősség kizárása

Az cnclapka.hu nem felelős a weboldal használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért, adódjon az bármilyen okból: az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat jelen szerződésteljesítését megakadályozó működési hibái; a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása, bármely tartalom vagy adat elvesztése; bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása; programhibák, rendkívüli események következményei vagy technikai hibák; ideértve a vis majort; valamint a vevő internetszolgáltatójának díjait is. Bár gondosan ellenőriztük a weboldalon szereplő árakat, fenntartjuk magunknak a jogot bármely számítási, szerkesztési, illetve elírásból származó nyilvánvaló tévedés miatti ár változtatásra vagy egyéb módosításra.

13. Vonatkozó fontosabb jogszabályok jegyzéke

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.); – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
– a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)
– az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
– a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet. – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet
A jogszabályok elérhetőek a www.njt.hu linken.